Čemu služe kalifornijske gliste ?

Gajenje glista je nastalo kao udovoljavanje željama sve većeg broja ribolovaca koji imaju stalnu potrebu za mamcima. Iz tih razloga je i došlo, putem selekcije, do namernog blokiranja žlezda koje luče neprijatnu odbrambenu tečnost kod glista. Crveni hibrid kao idealna jedinka za zahteve ribolovaca ima potenciranu crvenu boju, čvrsto i ukusno telo i vrlo je živahan na udici.worms Sa stanovišta proizvodnje hrane, veoma je važno da se industrijski proizvedene gliste mogu izuzetno dobro koristiti za hranjenje riba u ribnjacima. Najveća korist od njih je u uzgoju salmonida (pastrmki, mladice), jer zamenjuju uvozne koncentrate i čine ribe zdravijim i manje podložnim zarazama. Gliste se koriste još i za hranjenje šarana i linjaka, ali i nekih morskih riba kao što su mladi brancini. Izvanredan rezultat postiže se u tovu jegulja. U bazene (mogu poslužiti čak i veća korita jer je dobro da prostor ne bude preveliki) sa malo vode (da bi se što pre zagrejala) stavljaju se jegulje i intenzivno hrane jer one nezasito jedu kada je temperatura vode u kojoj žive preko 20 stepeni celzijusa. Gliste su takođe izvrsna hrana za živinu. Živina gajena na farmama za intezivni uzgoj nikada i ne dođe do svežih prirodnih proteina kakvi su koncentrovani u glistama. Zbog toga je visok procenat pilića podložan raznim deformacijama kostiju i mišićnog tkiva. Sve ove neželjene pojave otklanjaju se dodavanjem svežih glista hrani živine a samim tim i ubrzava njihov rast. U tovu svinja takođe se pokušalo sa dodavanjem glista glavnoj hrani pošto se svinje van obora rado hrane glistama. Ispostavilo se da prase od 10 nedelja, kome su uz hranu dodavane i sveže gliste, dostiže meru praseta od 12 nedelja, a prema tvrdnjama koje nije lako proveriti jer se radi o ukusu, meso ovako gojenih svinja osetno je ukusnije. U ovom primeru naročito je važno što se kod svinja zatvara ekološki krug uz pomoć glista koje se hrane svinjskim izmetom, a same služe kao hrana svinjama.


O nama

Uzgojem kalifornijskih glista se bavimo duže od 20 godina. Ukoliko se odlučite za kupovinu legla, imaćete priliku da lično vidite proces proizvodnje kalifornijskih glista. Takođe, uz svako kupljeno leglo se dobija kompletna literatura o uzgoju. Nalazimo se u Novom Bečeju, ali postoji mogućnost slanja legala poštom.

Upotreba

Sveopšta popularnost, gotovo moda gajenja glista zasnovana je na njihovoj ogromnoj koristi za ljude, i to direktnoj – kada prodajući ih zarađuju novac – i indirektnoj – u povećanju prinosa i prihoda u poljoprivredi ili kao efikasan činilac u očuvanju čovekove sredine od daljih zagađivanja.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, primedbu ili predlog možete nas slobodno kontaktirati.

Telefon: 062 1771410
E-mail: kalifornijskaglista@yahoo.com

© Copyright 2013, Novi Bečej